Оферта от

Месечно счетоводно обслужване за първо тримесечие на фирма, от Бизнес център Хермес

Цена: 50.00 лв.
Реална цена: 100.00 лв.
Спестявате: 50.00 лв.
000000
Ако ви е нужна професионална помощ в счетоводните дела, Бизнес център Хермесса насреща с изгодно предложение!

Месечно счетоводно обслужване за първо тримесечие на фирма:

• Нерегистрирана по ДДС - с до 10 документа месечно и до 5 служители - за 50лв, вместо за 100лв;
• Регистрирана по ДДС - с до 10 документа месечно и до 5 служители - за 65лв, вместо за 130лв;
• Нерегистрирана по ДДС - с до 100 документа месечно и до 10 служители - за 150лв, вместо за 300лв;
• Регистрирана по ДДС - с до 100 документа месечно и до 10 служители - за 225лв, вместо за 450лв.


Месечно счетоводно обслужване на фирма включва:

• Класиране и обработка на счетоводни документи;
• Изчисляване на дължимите данъци и осигурителни вноски;
• Проверка за съответствие на счетоводните документи с данъчно законодателство;
• Осчетоводяване на стопански операции съгласно разпоредбите на българското законодателство;
• Изготвяне на необходими вторични счетоводни документи във връзка с дейността на фирмата;
• Изготвяне на рекапитулации, ведомости и сметки за изплатени суми на физически лица;
• Изготвяне и подаване на документи (Справка Декларация и Дневници по ДДС, Интрастат декларация, други декларации ) за НАП;
• Изготвяне на справки и предоставяне на информация както да нуждите на клиента, така и за нуждите на данъчните институции;
• Подготвяне и подаване на документи за Регистрация по Закон за данъка върху добавената стойност;
• Изготвяне на Трудови договори, Граждански договори и Договори за управление и контрол;
• Изготвяне на счетоводна политика на фирмата;
• Изготвяне на документи във връзка с назначаването и прекратяването на лица на Трудови договори, Граждански договори и Договори за управление и контрол;
• Подаване на необходимите декларации за осигурените от клиента лица;
• Подаване на необходимата информация за сключените Трудови договори, Граждански договори и Договори за управление и контрол;
• Консултиране на клиента по въпроси с данъчното и осигурителното законодателство;
• Подготвяне на документи и представителство при провеждане на проверки, ревизии и одити;
• Информиране на клиента за спазване на срокове касаещи НАП и НОИ;
• Годишно счетоводно приключване на фирмата съгласно разпоредбите на българското законодателство;
• Изготвяне и подаване Годишната данъчна декларация на фирмата;
• Изготвяне и подаване на Годишните Финансови Отчети на фирмата в Агенцията по вписванията и НСИ;
• Изготвяне и подаване на справки, Декларации и други подобни документи пред НАП, НОИ, БНБ и НСИ;

Коментари по офертата

Няма коментари за тази оферта.

Трябва да влезете с потребителско име и парола, за да можете да оставите коментар.